TÜRKİYE SÜT, ET, GIDA SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Setbir_Logo
1976 yılından beri ülkemiz süt ve et sektörünün ve ona bağlı olan sanayinin gelişmesini hedef alarak çalışmalarına devam eden Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR), sektörü en üst düzeyde temsil eden bir çatı kuruluş olup sektör için bir marka niteliği taşımaktadır.

SETBİR’İN MİSYONU VE ROLÜ

 • AB seviyesindeki düzenlemeler çerçevesinde hareket ederek Türkiye et ve süt endüstrisinin sesi olabilmek,
 • Türkiye’de üretilen et ve süt ürünlerinin değerini ve imajını yurt dışında tanıtabilmek,
 • Tüm et ve süt üreticilerini, Türk ve AB Mevzuat Sistemi hakkında bilgilendirmek ve et ve süt endüstrisinin koordinasyonunu sağlamak,
 • Türkiye ve Dünya et ve süt endüstrisinin pazar büyüklüğü ve eğilimleri hakkında bilgi toplamak.

SETBİR’İN ÜYELERİ KİMLERDİR?

Türkiye’de bulunan, hayvancılık sektöründe görev alan ve ulusal ve uluslararası arenada varlık gösteren, et ve süt sanayi firmaları, bu sektörlere tedarik sağlayan firmalar, et, süt ve yem üreticileri SETBİR üyeleri arasında yer almaktadır.

SETBİR’de gerçek ve tüzel üyelikler bulunmakta olup, firmalar bir ya da daha fazla üye ile temsil edilebilmektedir. SETBİR, et ve süt sektörlerinin ve ilgili kollarının üretim, pazarlama, satış veya ticaretinde görev alan seçkin firmaları temsil etmektedir.

SETBİR ÜYESİ OLMANIN AVANTAJLARI

 • Ortak fikirlerin savunulabilmesi adına süt ve et endüstrisini birleştirerek tek bir ses oluşturur,
 • Ülkemizde et ve süt endüstrisini ilgilendiren mevzuatı sistematik takip eder, ilgili mevzuata ilişkin sektörel menfaatleri sağlamak amacıyla üye görüşlerini SETBİR görüşü olarak iletir ve mevzuat oluşturma aşamalarında üyeleri temsilen görev alır,
 • AB mevzuatında et ve süt ile ilgili meydana gelen son gelişmelerle ilgili doğru ve düzenli bilgilendirmeler sunar, AB mevzuat sistemi hakkında üyelerini bilgilendirir,
 • AB ülkeleri ve ülkemizin ticaret yaptığı diğer ülkelerdeki et ve süt sektörlerine ait güncel istatistikî verilere ulaşır ve ileriki yıllar için öngörülen veriler hakkında bilgi edinir ve üyeleri ile paylaşır,
 • Et, süt ve gıda sektörleri için köklü bir çatı kuruluş olan ve geçmişinden günümüze kadar tüm kamu kuruluşları ile ilişkilerini ve temaslarını geliştirmiş olan SETBİR,  üyeleri ile kamu kuruluşları arasında köprü görevi görür,
 • Üyelerinin faaliyetleri kapsamında yaşadıkları problemler hakkında, SETBİR danışmanlık hizmeti sunarak araştırır, verileri toplar ve üyeleri bilgilendirir,
 • SETBİR, et ve süt sektörleriyle ilgili özel konularda rekabetçi olmayan ve görüşlerin paylaşıldığı bir platform sağlar, üyelerinin ortak yararlarını korur ve aralarında dayanışmayı sağlar.

SETBİR’İN ÜYE OLDUĞU ULUSLARARASI KURULUŞLAR

 • UECBV (Avrupa Canlı Hayvan ve Et Ticareti Birliği)
 • CLITRAVI (Et İşleme Sanayi İrtibat Merkezi)
 • SPES EEIG (Spread European Safety) Konsorsiyumu
 • UN Global Compact

SETBİR’İN ÜYE OLDUĞU ULUSAL KURULUŞLAR

 • Ulusal Süt Konseyi (USK)
 • Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON)
 • Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)
 • Ulusal Gıda Teknoloji Platformu (UGTP)
 • Türkiye Kalite Derneği (KalDer)

SETBİR’İN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

 • SETBİR, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak, sanayide üretim teknolojileri ve işleme kolaylıklarını geliştirmek ve yeni teknolojileri tanıtmak için hizmet etmektedir. Bu amaçla SETBİR’ in ortağı ve yürütücüsü olduğu AB projeleri mevcuttur. SETBİR, her aşamasında etkin olarak görev yaptığı pek çok projede koordinasyon, üye komitesi üyeliği, bilimsel komite üyeliği yanında iş paketlerinin yürütülmesi görevlerini üstlenmiştir.


İSPANYA, VALENSIYA BÖLGESEL GIDA İŞLERİ FEDERASYONU (FEDACOVA)

Fedacova-logo
İspanya, Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA); sektördeki toplam firmaların sayısının %75’inden fazlasına denk gelen toplamda 2800 firmayı temsil eden 36 birlikten oluşmaktadır.

FEDACOVA’NIN MİSYONU

 • Valensiya gıda ve tarım sektörünü temsil etmek,
 • Gıda ve tarım sektörleri ve Kamu İdaresi arasında bağlantı noktası olarak hizmet etmek,
 • Valensiya Bölgesi ve diğer bölgelerin her ikisi dahilinde birliğimizin ve firmaların çıkarlarını savunmak,
 • Sektörle ilgili son bilgilerle beraber üyelerimizi güncel tutmak,
 • Üyelerimiz arasında kalite, eğitim ve inovasyon kavramlarını tanıtmaktır.

FEDACOVA’NIN TARİHİ

5 Mart 1991 tarihinde, Valensiya Bölgesi’nin il ve bölgesel tarıma dayalı gıda sektörü birlikleri, temsili kuruluşların oluşturulması yoluyla ilişkilerini sağlamlaştırmaya karar vermişlerdir.

Oluşan kuruluş Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu) olarak isimlendirilmiştir ve amacının, sektörün çıkarlarını savunmak ve endişelerini Bölgesel İdare’ye iletmek için sektörün temsilci sesi olması belirtilmiştir.

1991 yılında FEDACOVA 5 birlik ve 174 firmayı temsil etmiştir. Bugün ise Federasyon, sektördeki toplam firmaların sayısının %75’inden fazlasına denk gelen toplamda 2800 firmayı temsil eden 36 birlikten oluşmaktadır. Bu ortaklık, Valensiya Bölgesi’nde bulunan ve sırasıyla 35,000+ ve 60,000+ doğrudan ve dolaylı yoldan ilgili mesleklerin üretiminden sorumludur.

FEDACOVA’NIN ÜYELERİ

FEDACOVA, Valensiya Bölgesi tarıma dayalı gıda sektöründe, alt sektörlerin çoğunu temsil eden 2,800 firmadan ve 36 birlikten oluşmaktadır. Bunlar arasında, su ürünleri yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği, et ürünleri, sebze ve meyve, kuruyemiş ve fındık, bal, yumurta ve türevleri, süt ürünleri, sos gibi birçok sektör yer almaktadır.

FEDACOVA’NIN HİZMETLERİ

Tarıma dayalı gıda sektörüne ilişkin bu firmaların çıkarlarını temsil etmeye ek olarak FEDACOVA, ortaklarımızın günlük gerçekleriyle yakın iletişimi korumak konusunda hizmet etmektedir. Bu amaçla birlikte federasyon, üyemiz olan birlik ve firmalara çok çeşitli faydalı hizmetler sunmaktadır.

 • Yasal Danışmanlık
 • Çalışma Danışmanlığı
 • Sigorta Yönetimi
 • Kalite Kontrolü ve Yönetimi
 • Eğitim
 • Sektörle ilgili konularda periyodik bilgiler
 • Ulusal ve uluslararası ticaret fuarı ve kongrelerine katılım
 • Genel ve sektörel çıkar konularında workshop ve konferansların tanıtımı

FEDACOVA’NIN AVANTAJLARI

FEDACOVA’nın bir parçası olmak, Valensiya Bölgesi’nin öncülük eden Federasyonları’ndan birine ait olmaktır. Yani bu; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası İdari organlardan önce sağlam bir temsil destekleğine güvenmek ve sektörün öngörülerine katılmak anlamına gelmektedir. Ayrıca bu, sektör içerisinde son gelişmelerle ilgili eğitim ve bilgileri almak anlamına da gelmektedir. FEDACOVA birliklerine, birleşme, güvence ve prestij sağlamaktadır.