Gida_Guvenligi_Projesi

Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler:

12 Nisan 2016 – Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi Açılış Toplantısı
23 – 27 Mayıs 2016 – Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi 1. Uluslararası Toplantı, Valensiya, İspanya
26 – 27 Eylül 2016 – Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi 2. Uluslararası Toplantı, Ankara, Türkiye
26 Ekim 2016 – Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi Tüketici Eğitim Semineri, Ankara, Türkiye
23 Kasım 2016 – Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi KOBİ Eğitim Semineri, İstanbul, Türkiye
12 Ocak 2017 – Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi KOBİ Eğitim Semineri, İzmir, Türkiye
23 Mart 2017 – Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi KOBİ Eğitim Semineri, Ankara, Türkiye
12 Mayıs 2017 – Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi Kapanış Toplantısı, İstanbul

Sivil Toplum Diyaloğu Gıda Güvenliği Projesi 

CSD-IV/AGR

AB – Tüketici & KOBİ’lere Gıda Güvenliği & Gıda Katkı Maddeleri Konusunda Ağ / Eğitim/ Seminer Düzenleme

“AB – Tüketici & KOBİ’lere Gıda Güvenliği & Gıda Katkı Maddeleri Konusunda Ağ / Eğitim/ Seminer Düzenleme” projesi 15 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır. Proje ortakları; Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) ve İspanya, Valensiya Bölgesel Gıda İşleri Federasyonu (FEDACOVA)’dur. Proje süresi 15 ay olup, 14 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sonlanmıştır. 

Projede, Türkiye’nin AB üyeliği süresi dâhilinde, Türkiye ve AB üye ülkelerindeki gıda sektörüne ait sivil toplumlar arasında karşılıklı yüksek seviyelerde anlayışı elde etmek, gıda güvenliği ve gıda katkı maddeleri konularında KOBİ’leri ve tüketicileri bilinçlendirmek hedeflenmiştir. Türkiye ve AB Üye ülkelerindeki sivil toplumlar arasında kuvvetli bağlar oluşturma ve yüksek seviyede iş birliği sağlama, projenin spesifik hedefleri arasında yer almıştır.

Günümüzde özellikle gıda güvenliği ve katkı maddeleri hakkında gerek görsel gerek yazılı medyada birçok açıklamalar yapılmaktadır. Bu açıklamaların çoğu hiçbir bilimsel temele dayanmamaktadır. Proje kapsamında özellikle tüketicilere gıda güvenliği ve katkı maddeleri konusunda doğru ve gerekli bilgilerin verilmesini amaçlayan eğitim ve seminerler düzenlenmiştir. Aynı zamanda gıda güvenliği ve katkı maddeleri konularında AB üye devletlerinin uygulamaları hakkında bilgi edinilmesi, iyi uygulama çalışmalarının düzenlenmesi ve bunların söz konusu eğitim, seminer ve internet yoluyla ilgili kitleye aktarılması sağlanmıştır.

Projenin hedef grupları:

 • SETBİR ve FEDACOVA’nın üye firmaları, üreticileri
 • Gıda sektörü çalışanları ve KOBİler
 • Gıda Endüstrisi
 • Tüketiciler

Başlıca Etkinlikler

 • Projenin tanıtımı için bir açılış organizasyonu düzenlenmiştir.
 • Sektördeki üretim süreçleri, paketleme, etiketleme, taşımacılık ve depolama koşulları ile ilgili araştırmalar yapılmıştır.
 • Gıda güvenliği ve gıda endüstrisinde kullanılan katkı maddeleri ile ilgili bir sektör raporu hazırlanmıştır.
 • Et ve sütte gıda güvenliği ile katkı maddeleri konusunda KOBİ’lere; gıda güvenliği, gıda katkı maddeleri ve etiketleme konusunda tüketicilere yönelik iki farklı eğitim modülü hazırlanarak yayımlanmıştır.
 • Ankara ve Valencia’da uluslararası toplantılar düzenlenmiştir.
 • İstanbul ve İzmir’de KOBİ’lere; Ankara’da hem tüketicilere hem de KOBİ’lere yönelik eğitimler düzenlenmiştir.
 • Et ve süt sektör temsilcileri ve basın mensuplarının katılımları ile proje kapanış toplantısı düzenlenmiştir.

Projenin tahmini sonuçları:

 • Sosyal diyaloğa katılan AB ülkesi ve Türkiye’deki sosyal organizasyonlar arasında ağ kurma ve gıda endüstrisinde Gıda Güvenliği ve Katkı Maddelerini göz önüne alma,
 • Seminer ve internet sayfası yoluyla sunulacak olan eğitim modülü ve eğitim programı oluşturma,
 • KOBİ’ler & Tüketiciler için Eğitim/Seminer düzenleme,
 • Proje hakkında internet sayfası, davetiye, afiş, el ilanları hazırlama,
 • Biri Türkiye’de diğeri ise İspanya’da olmak üzere iyi uygulama değişimlerini kapsayan Uluslararası Toplantılar düzenleme,
 • KOBİ’ler için Gıda Güvenliği ve Katkı Maddeleri Kitabı hazırlama,
 • Tüketiciler için Gıda Güvenliği ve Katkı Maddeleri Kitabı hazırlama,
 • Veri tabanlarının devamlı olarak güncellenmesi ve ulusal/uluslararası seviyede yayılıma ulaşmaktır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı hakkında:

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sözleşme makamı olduğu program 2008 yılından beri farklı tema ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak şekilde hayata geçiriliyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Dördüncü Dönemi hakkında:

Türkiye’nin de dahil olduğu 21 farklı ülkeden 200’ün üzerinde kuruluş bir araya gelerek 80 diyalog projesini hayata geçiriyor. Enerji; çevre; adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık; eğitim alanlarında geliştirilen projelere yaklaşık 11 milyon Avroluk mali destek sağlanıyor. Böylelikle diyalog projelerine bugüne kadar verilen toplam destek 42,5 milyon Avroyu aşıyor. AB’nin 9 politika alanına yayılan projeler ile birlikte tüm Programda ulaşılan ortaklık sayısı yaklaşık 600’e ulaşıyor.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 0312 428 47 74-75 numaralı telefonu arayabilir, www.siviltoplumdiyalogu.org sayfasını takip edebilirsiniz.